logo

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thị trường lao động, việc làm (trang 34, 42)

Hướng dẫn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thị trường lao động, việc làm trang 34, 42 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 5: Thị trường lao động, việc làm

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thị trường lao động và việc làm

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thị trường lao động, việc làm (trang 34, 42)

1. Em đồng tình hay không đồng tình với nhận định nào sau đây? Vì sao?

a. Lao động là hoạt động thể chất và tinh thần của con người trong xã hội.

b. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập đều được gọi là việc làm.

c. Trên thị trường lao động sẽ diễn ra sự thoả thuận về tiền lương, điều kiện và các quan hệ hợp đồng lao động.

d. Thị trường việc làm là nơi xác định mức độ tiền lương, điều kiện làm việc và mức độ có việc làm của lao động.

e. Trong nền kinh tế, xu hướng tuyển dụng lao động tất yếu phải đáp ứng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

g. Các nhà tuyển dụng lao động ngày càng chú trọng vào lao động có trình độ chuyên môn, có kĩ năng mềm và thái độ tốt.

Trả lời:

- Em hoàn toàn đồng tình với các nhận định sau đây vì:

a. Lao động bao gồm hoạt động thể chất và tinh thần của con người, phục vụ cho đời sống.

c. Thị trường lao động là nơi diễn ra sự thỏa thuận về tiền lương, điều kiện và hợp đồng lao động.

d. Thị trường việc làm là nơi xác định tiền lương, điều kiện làm việc và việc làm cho lao động.

e. Xu hướng tuyển dụng lao động phải đáp ứng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành.

g. Nhà tuyển dụng ngày càng chú trọng đến trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm và thái độ tốt của lao động.

- Em không đồng tình với nhận định:

b. Việc làm không phải là mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập.


 2. Em hãy xác định xu hướng tuyển dụng của thị trường trong các thông tin sau:

a. Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã kéo theo sự chuyển dịch đáng kể trên thị trường lao động. Nông nghiệp là ngành sử dụng lao động lớn nhất khi đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới. Với sự tự do hoá và đa dạng hoá kinh tế, tỉ trọng việc làm trong nông nghiệp bắt đầu giảm nhanh chóng. Sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, bắt đầu từ những năm 1980, đã tiếp tục thay đổi thị trường lao động trong thập kỉ qua.

b. Quá trình hội nhập quốc tế và yêu cầu chuyển đổi số nền kinh tế đã thúc đẩy các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh tự động hoá, chuyển hướng sản xuất hiện đại, cung ứng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Do đó, các doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào việc tuyển dụng lao động chất lượng cao. Họ ưu tiên tuyển dụng lao động đã qua đào tạo, có chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng và thái độ làm việc tốt.

Trả lời:

- Xu hướng tuyển dụng của thị trường trong các thông tin trên:

a. Thị trường đang giảm tỉ trọng lao động ngành nông nghiệp và tăng tỉ trọng lao động ngành công nghiệp và dịch vụ.

b. Thị trường đang ưu tiên tuyển dụng lao động chất lượng cao, đã qua đào tạo và có chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng và thái độ làm việc tốt.


3. Em hãy nêu rõ mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm trong các thông tin sau:

a. Thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động đều tăng so với quý trước và so với cùng kì năm trước.

b. Đầu tư nước ngoài gia tăng, thị trường việc làm rộng mở, thúc đẩy lực lượng lao động tham gia thị trường ngày càng nhiều. Các nhà đầu tư đòi hỏi lực lượng lao động có chất lượng cao nên thị trường lao động ngày càng có chất lượng.

Trả lời:

- Mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm trong các thông tin sau:

a. Tăng thị trường lao động cũng đồng nghĩa với việc tăng số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động.

b. Thị trường việc làm rộng mở không chỉ tăng cơ hội việc làm mà còn đẩy mạnh tuyển dụng lao động chất lượng cao.


4.  Em có nhận xét gì về hành động của bạn T? Theo em, để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động, học sinh cần làm những việc gì?

       T là học sinh lớp 11. Em có năng khiếu hội họa và mong muốn trở thành kiến trúc sư. Gần đây,  T thường tham gia các ngày hội hướng nghiệp dành cho học sinh Trung học phổ thông. T rất vui khi thu thập được nhiều thông tin về nghề nghiệp, cơ hội việc làm và thị trường lao động. T chia sẻ qua ngày hội, em hiểu hơn về điểm mạnh, điểm hạn chế của mình và có cái nhìn thực tế về việc chọn nghề. Quan trọng nhất, em nhận thấy mỗi học sinh cần phải xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân. Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kĩ năng sẵn sàng để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp. Để thực hiện ước mơ của mình, T đã đăng kí tham gia các lớp học vẽ, tham gia hoạt động ở các câu lạc bộ mĩ thuật và nhiều hoạt động có liên quan khác.

Trả lời:

a. Bạn T đã tích cực tìm hiểu và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp với bản thân. Bạn đã xác định trách nhiệm hoàn thiện bản thân và tích cực nâng cao trình độ, kĩ năng bằng cách tham gia các lớp học vẽ và các hoạt động ở câu lạc bộ mỹ thuật và các hoạt động khác.

b. Học sinh cần hoàn thiện bản thân bằng cách tìm hiểu và lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực và khả năng của mình. Họ cần rèn luyện những kĩ năng cần thiết để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động, bao gồm các hoạt động như tham gia các lớp học và câu lạc bộ liên quan đến nghề nghiệp mình lựa chọn.


5. Em hãy đọc các thông tin, trường hợp sau và cho biết công dân cần chuẩn bị những gì để tham gia thị trường lao động

     THÔNG TIN

    Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi nền tảng, thúc đẩy các nền kinh tế truyền thống chuyển đổi sang kinh tế tri thức. Đổi mới, sáng tạo công nghệ làm gia tăng các yếu tố sản xuất – kinh doanh, tăng thu nhập, tiêu dùng, đầu tư cho nền kinh tế. Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội, tạo ra những thay đổi về việc làm, cả về cơ cấu lẫn bản chất công việc với sự xuất hiện ngày càng đông đảo các tầng lớp sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, thiết kế, văn hoá, nghệ thuật, giải trí, truyền thông, giáo dục, y tế,... Phân công lao động theo hướng các ngành, nghề đòi hỏi giảm thiểu các công việc chân tay, thu nhập thấp, các công việc có tính chất lặp đi, lặp lại. Nhiều lĩnh vực có khả năng tự động hoá cao, trong một số công đoạn không cần sự can thiệp của con người, đều được rõ bất thực hiện. Một bộ phận người lao động đang làm việc sẽ phải nghỉ hoặc tìm công việc khác thay thế, có thể thất nghiệp trong một thời gian dài.

(Theo Tạp chí Cộng sản, Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam, ngày 29 – 8 – 2022)

     Trường hợp

     Tham gia Ngày hội hướng nghiệp của trường, bạn B được chuyên gia tư vấn về việc chuẩn bị và lựa chọn nghề nghiệp. Trong những thập niên đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều ngành nghề đào tạo cũng như nhu cầu của thị trưởng lao động có rất nhiều chuyển biến so với trước đây. Nhiều công việc truyền thống sẽ biến mất hoặc bị thay thế bởi máy móc, đồng thời, sẽ có nhiều công việc mới xuất hiện. Người lao động cần phải có những kiến thức, kĩ năng thích ứng mới tìm được việc làm phù hợp và thu nhập cao. Muốn thành công và hạnh phúc, học sinh cần có trách nhiệm không ngừng hoàn thiện bản thân khi tham gia thị trường lao động, tìm hiểu, lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp, có năng lực thích ứng trong môi trường, hoàn cảnh sống luôn biến đổi.

Trả lời:

- Công dân cần chuẩn bị những điều sau để tham gia thị trường lao động:

+ Người lao động: trang bị kĩ năng kĩ thuật, kiến thức cơ bản về kĩ năng mềm và chuyển đổi thành công đáp ứng nhu cầu công nghệ cao.

+ Học sinh: hoàn thiện bản thân, tìm hiểu và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, thích ứng trong môi trường và hoàn cảnh sống biến đổi.

6. Hãy viết một bài văn ngắn nói về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của em.

>>> Xem trả lời:

>>> Xem toàn bộ: Soạn kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thị trường lao động, việc làm trang 34, 42 trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 19/03/2023 - Cập nhật : 21/07/2023