logo

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội (trang 97, 102)

Hướng dẫn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội trang 97, 102 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội (trang 97, 102)

1. Em hãy cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội, giải thích vì sao.

a. Bà G tham gia biểu quyết bầu trưởng thôn.

b. Người dân xã B giám sát việc thu các loại quỹ, lệ phí của xã

c. Cô A tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai

d. Người dân ở Khu dân cư K tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

e. Anh C yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã giải quyết đăng kí khai sinh cho con.

g. Học sinh Trường Trung học phổ thông D tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Trả lời:

Những hành vi thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội là: a, b, c, e vì: công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách biểu quyết, đóng góp ý kiến trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, bỏ phiếu, lấy ý kiến, tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền,…

Các hành vi d, g là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường chứ không phải tham gia quản lí nhà nước và xã hội


2. Em hãy chỉ ra hậu quả của những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong các trường hợp sau:

a. Uỷ ban nhân dân thị trấn N không công khai thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai để người dân giám sát theo quy định pháp luật. Việc làm này gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

b. Uỷ ban nhân dân phường Y đã không kịp thời tiếp nhận thông tin, ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn về quản lí an ninh trật tự. Việc làm này dẫn đến dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Trả lời:

a. Hậu quả: 

- Gây mất lòng tin của nhân dân với cơ quan nhà nước vì công khai thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai để người dân giám sát.

- Nhân dân bức xúc không được giải quyết và khiếu nại kéo dài làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân.

- Gây mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền.

b. Hậu quả:

- Tình hình an ninh trật tự càng phức tạp hơn vì uỷ ban nhân dân đã không kịp thời tiếp nhận thông tin, ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Nhân dân cảm thấy bất an.

- Làm căng thẳng mối quan hệ giữa ủy ban nhân dân với nhân dân phường Y.


3. Em hãy đọc các trường hợp sau và đánh giá hành vi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

a. Ông P và một số cán bộ hưu trí sinh sống tại quận H luôn quan tâm đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Khi có hội nghị lấy ý kiến người dân về dự thảo luật, ông đã tích cực tham gia góp ý kiến. Tuy nhiên, bạn ông P cho rằng đây không phải là trách nhiệm của mình nên không quan tâm.

b. Hệ thống đèn chiếu sáng trên nhiều trục đường ở xã M còn thưa thớt nên ở đây thường xảy ra tai nạn giao thông. Vì thế, xã có chủ trương huy động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm hệ thống đèn trên các trục đường này. Xã M đã lên kế hoạch triển khai công việc và tổ chức họp lấy ý kiến của người dân. Tại cuộc họp, các vấn đề liên quan được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ nên nhận được sự đồng thuận cao. Do đó, chỉ trong vòng một tuần, hệ thống đèn đường đã được chiếu sáng hiệu quả, an toàn.

Trả lời:

a. Hành vi của ông P và một số cán bộ hưu trí là hành vi tích cực tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua việc đóng góp ý kiến về dự thảo luật. Việc tham gia ý kiến sẽ giúp văn bản luật càng thêm chặt chẽ và phù hợp với thực tế hơn.

b. Hành vi lấy ý kiến và bàn bạc công khai về việc huy động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm hệ thống đèn trên các trục đường là hành vi tham gia vào quản lí nhà nước. Nhờ đó mà xã M có được sự đồng thuận cao, quá trình xây dựng thuận lợi và có ý nghĩa to lớn tròn việc giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.


4. Em hãy đóng vai xử lí tình huống sau:

    Để thực hiện dự án xây dựng cầu bắc qua suối ở thôn C, xã A đã quyết định trích ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân trong thôn 50% kinh phí, số còn lại chính quyền xã dự định huy động người dân đóng góp. Thôn C đã thông báo về việc tổ chức cuộc họp với mong muốn mọi người thảo luận và cho ý kiến về mức đóng góp kinh phí. Bác M rất hào hứng với thông tin trên nên từ sớm, bác đã sang nhà anh V để đi cùng anh. Nhưng anh V từ chối vì cho rằng xã đã có quyết định, nếu mọi người đến thì cũng không giải quyết được gì.

Trả lời:

- Họ sinh tự đóng vai.

- Yêu cầu về vai diễn: Bác M nên phân tích cho anh V về tầm quan trọng của việc thảo luận và cho ý kiến về mức đóng góp kinh phí xây dựng cầu bắc qua suối. Trường hợp anh V vẫn từ chối, bác M cần tìm cách thuyết phục người dân tronh thôn để hiểu rõ vai trò của viêc lấy ý kiến và cùng nhau thuyết phục anh V. Vì xã đã quyết định nhưng mức đóng góp là do dân bàn bạc và thỏa thuận nên cần có những ý kiến từ người dân trong thôn.

>>> Xem toàn bộ: Soạn kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội trang 97, 102 trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 24/04/2023 - Cập nhật : 21/07/2023