logo

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử (trang 97, 98,...102)

Hướng dẫn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử trang 97, 98,...102 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử


1. Theo em, nội dung nào sau đây là quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử? Vì sao? 

a. Công dân Việt Nam 18 tuổi là có quyền bầu cử

b. Công dân thực hiện bầu cử và ứng cử theo nguyên tắc bình đẳng

c. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức duy nhất là tự ứng cử.

d. Công dân đang thi hành hình phạt tù theo bản án của Tòa án không có quyền bầu cử

e. Công dân là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trả lời:

Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử là: a, b, d, e vì đây đều được quy định trong luật.

Riêng ý c không đúng vì Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng tự ứng cử hoặc giới thiệu người khác ứng cử, trừ các trường hợp do pháp luật quy định.

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử (trang 97, 98,...102)

2. Em hãy cho biết hành vi của các chủ thể nào sau đây là thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử. Vì sao?

a. Anh T trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử của mình vào hòm phiếu 

b. Ông V tự mình ứng cử vào Hội đồng nhân dân xã dù đang bị áp dụng hình phạt tù hưởng án treo.

c. Bà P không cho con gái nghỉ làm để đi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

d. Bạn G đã viết hộ phiếu bầu cử đại biểu cho anh E tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu vì anh E bị khuyết tật.

Trả lời:

Hành vi thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử là: a, d vì công dân tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Trường hợp cử tri không vết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình mình bỏ phiếu. Trường hợp cử tri bị khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Các trường hợp khác:

b, Sai vì ông V đang chịu hình phạt tù.

c. Sai vì công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, không ai được cản trở.


3. D rất vui mừng vì được tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã khi chuẩn bị bỏ phiếu, anh A đã đề nghị D bỏ phiếu cho mình vì cùng ở một thôn và D đã đồng ý.

a. Theo em, hành vi của anh A và D có thể dẫn đến những hậu quả gì về thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử?

b. Nếu là D trong trường hợp trên, em có đồng ý với đề nghị của anh A không? Vì sao?

Trả lời:

a. Hậu quả:

- Về phía nhà nước: Xâm phạm đến quyền bầu cử, ứng cử của công dân, làm sai lệch kết quả bầu cử, gây thiệt hại cho nhà nước, không lựa chọn được đúng đại biểu có uy tín, năng lực, trách nhiệm vào lãnh đạo nhà nước, gây mất ổn định xã hội,…

- Về phía công dân: không thể hiện được ý chí nguyện vọng của bản thân, không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình để tham gia vào xây dựng bộ máy nhà nước,…

b. Nếu là D trong trường hợp trên, em không đồng ý với đề nghị của anh A vì mỗi công dân có quyền tự do lựa chọn đại biểu có đủ năng lực, thể hiện nguyện vọng của bản thân mình. Hành vi đề nghị D bỏ phiếu cho mình còn là hành vi vi phạm pháp luật, tùy từng mức độ mà bị xử lí theo quy định.


4. Để chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã sắp tới, xã của N đang thực hiện tuyên truyền cho người dân các quy định của pháp luật về bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã.....

a. Em hãy nhận xét hành vi của bố và mẹ N?

b. Nếu là N, em sẽ cùng bố giải thích thế nào để mẹ hiểu được quyền và nghĩa vụ của bản thân trong tham gia bầu cử?

Trả lời:

a. Hành vi của bố mẹ N là không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.

b. Nếu là N, em sẽ cùng bố giải thích cho mẹ hiểu về những lợi ích của việc tuyên truyền các quy định mới của pháp luật và bầu cử, lựa chọn đúng người tài, người có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng lãnh đạo chứ không chỉ quan tâm đến trình độ.


5. Qua tìm hiểu và nghiên cứu, chị M đã quyết định lựa chọn anh Q là đại biểu để bầu vào Hội đồng nhân dân cấp xã. Khi chị M đang viết phiều bầu cho anh Q thì anh T cùng đi tham gia bầu cử đã có ý nhìn trộm nội dung phiều bầu của chị M và kể lại cho mọi người xung quanh.

a) Em có đồng ý với hành vi của anh T không? Vì sao?
b) Nếu là chị M, em sẽ làm gì để báo vệ quyền và nghĩa vụ của mình?

Trả lời:

a. Em không đồng ý với hành vi của anh T vì pháp luật quy định: khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả tổ bầu cử.

b. Nếu là chị M, em sẽ phản ánh việc anh T nhìn trộm và kể lại cho người xung quanh cho tổ bầu cử có trách nhiệm can thiệp và xử lí, đồng thời giải thích cho anh T hiểu về quyền bầu cử, ứng cử.


6. Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ ứng cử của anh H.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật về bầu cử, ứng cử, được sự động viên của gia đình, anh H quyết định tự ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Anh H đã chuẩn bị và nộp hồ sơ ứng cử cho Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh nơi mình đang cư trú, Đồng thời, anh H còn tích cực tìm hiểu các quy định của pháp luật để có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình. 

Trả lời:

Anh H đang thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ ứng cử. Những việc làm của anh H sẽ góp phần vào sự phát triển của đất nước.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử trang 97, 98,...102 trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 11/03/2023 - Cập nhật : 01/08/2023