logo

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội (trang 91, 92,...96)

Hướng dẫn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội trang 91, 92,...96 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội


1. Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nhà nước và xã hội? Vì sao?

a. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước.

b. Quyền bỏ khiếu khi Nhà nước trưng cầu ý dân.

c. Quyền được sống.

d. Quyền bàn bạc các vấn đề quan trọng của địa phương.

e. Quyền tiếp cận thông tin, tự do, lập hội.

g. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Trả lời:

Nội dung không thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nhà nước và xã hội là: c, e, g vì: Quyền tham gia quản lí nhà nhà nước và xã hội là quyền của công dân trong tham gia bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội, thảo luận các công việc chung của đất nước, của cơ quan, tổ chức, kiến nghị với cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước,… Căn cứ khái niệm đó thì các nội dung c, e, g là không phù hợp.

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội (trang 91, 92,...96)

2. Hành vi nào sau đây là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội? Vì sao?

a. Chị H tích cực tuyên truyền các quy định, chủ trương của xã cho bà con trong thôn.

b. Anh P đã viết bài nói xấu chính quyền xã Q

c. Ông V đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của anh D là Bí thư chi bộ thôn đến Ủy ban nhân dân xã X

d. Bà G luôn tham gia các cuộc hợp nhưng từ chối biểu quyết những vấn đề quan trọng của địa phương. 

Trả lời:

Hành vi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội là: a, c vì Công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua tổ chức tự quản của cộng đồng để quản lí những việc của cộng đồng dân cư, giám sát thực hiện chính sách pháp luật, an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa - xã hội ở địa phương,… Khiếu nại, tố cáo những việc làm trái pháp luật của các cơ quan và tổ chức nhà nước,…


3.  Theo em, hậu quả của những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở những trường hợp dưới đây là gì?

a. Chị M không tố giác hành vi tham ô, tham nhũng của ông T là trưởng thôn.

b. Chính quyền xã N không triển khai đầy đủ các quyết định của cấp trên đến nhân dân.

c. Anh D từ chối không tham gia góp ý cho bản hương ước xây dựng nông thôn mới của nông thôn.

d. Ông T là chủ tịch xã X đã quyết định mức đóng góp xây dựng đường bê tông tại địa phương dù vẫn còn có ý kiến không nhất trí của nhân dân.

Trả lời:

Hậu quả trong các trường hợp đó là:

a. Vẫn còn tình trạng tham nhũng

b. Nhân dân không nắm được các quyết định của cấp trên.

c. Bản hương ước xây dựng nông thôn mới của nông thôn thiếu ý kiến, thiếu sự đồng thuận.

d. Gây ra những mâu thuẫn trong nhân dân khi chưa nhận dược sự nhất trí của nhân dân

Như vậy, hậu quả của những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội là:

- Đối với nhà nước: Không phát huy được vai trò, tính tích cực, sáng tạo của cân dân trong quản lí nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân,…

- Đối với người dân: không thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không phát huy được vai trò, không có sự đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.


4. a. Em hãy nhận xét hành vi của T và ý kiến của P.


b. Nếu là T em sẽ làm gì để giúp P hiểu được quyền và nghĩa vụ của bản thân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Trả lời:

a. - Hành vi của T là hoàn toàn đúng đắn vì đây là hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nhà nước và xã hội.

- Ý kiến của T cho rằng đây là nhiệm vụ của UBND xã phải làm là em không đồng ý.

b. Để giúp P hiểu được quyền và nghĩa vụ của bản thân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội em sẽ tuyên truyền cho P biết những quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân và vai trò của mỗi công dân trong sự phát triển của đất nước. 


5. a. Em hãy nhận xét hành vi của lãnh đạo A, anh Q và mọi người trong thôn.


b. Theo em, xã của anh Q nên làm gì để mọi người trong thôn thực hiện được quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

Trả lời:

a. - Hành vi của lãnh đạo xã A là sai quy định vì không lắng nghe và tiếp thu ý kiến của anh Q và người dân trong thôn.

- Hanh vi của anh Q và mọi người trong thôn tố cáo lên cơ quan cấp trên là đúng.

b. Để mọi người trong thôn thực hiện được quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội, xã của anh Q cần biết lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của dân và thống nhất thành những ý kiến chung của tập thể để có sự đồng thuận. Đồng thời, khuyên bảo nhân dân không nghe những đối tượng xấu xúi giục, kích động chống phá.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội trang 91, 92,...96 trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 11/03/2023 - Cập nhật : 01/08/2023