logo
ADVERTISEMENT

Khoa học là gì?

Câu hỏi Khoa học là gì? nằm trong Bài 1: Khoa học, kĩ thuật và công nghệ trang 5, 6, 7, 8 SGK Công nghệ 10 Cánh diều. Cùng Toploigiai trả lời trong nội dung bài viết dưới đây nhé

Câu hỏi: Khoa học là gì?

A. Khoa học là tri thức về sự vận động của vật chất và của tự nhiên.

B. Khoa học là hệ thống tri thức về mọi quy luật và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy.

C. Khoa học là hệ thống tri thức về mọi quy luật và sự vận động của trái đất và con người.

D. Khoa học là sự khám phá về quy luật và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy.

Đáp án đúng: B.

Khoa học được định nghĩa đầy đủ như sau: Khoa học là hệ thống tri thức về mọi quy luật và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy.

Khoa học là gì?

Việc nghiên cứu khoa học giúp con người hiểu được các quy luật tự nhiên, quy luật biến đổi và chuyển hóa vật chất, từ đó có thể chinh phục được khoa học theo quy luật, vận dụng được các quy luật này vào quá trình thúc đẩy xã hội phát triển nhanh chóng hơn. Giúp con người có ý thức, có một cái nhìn tổng quát hơn về nhận thức khoa học. Chống lại những quan điểm sai trái (mê tín dị đoan, phân biệt chủng tộc…). Từ đó đưa khoa học vào ứng dụng trong mọi lĩnh vực, giảm sức lao động của con người, đưa đất nước đi lên và ngày càng phát triển. 

ADVERTISEMENT