logo
ADVERTISEMENT

Khi nào lệnh Delete không thể thực hiện?

Câu hỏi: Khi nào lệnh Delete không thể thực hiện?

Nút lệnh Delete

Lời giải:

Delete là một lệnh dùng để xóa toàn bộ những dữ liệu, thông tin mà bạn không muốn lưu dữ một cách dễ dàng. 

Với một số trường hợp, lệnh Delete không thể thực hiện khi:

+ Không có kí tự bên phải con trỏ soạn thảo 

+ Bấm đồng loạt nút Delete với nút khác 

+ Dùng không đúng chỗ: Delete chỉ có thể thực hiện với một số phần mềm soạn thảo văn bản như Word, hoặc một số nơi cho phép soạn thảo và chỉnh sửa văn bảng khác. Còn các trang hoặc file dạng PDF thì không thể sử dụng lệnh xóa được. 

ADVERTISEMENT