logo

Khẳng định "Trong mọi chương trình chỉ có đúng một phép toán tích cực" là đúng hay sai?

Trả lời câu hỏi SGK Tin 11 Kết nối tri thức trang 110: Khẳng định "Trong mọi chương trình chỉ có đúng một phép toán tích cực" là đúng hay sai? (Bài 24: Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán)

Câu hỏi: Khẳng định "Trong mọi chương trình chỉ có đúng một phép toán tích cực" là đúng hay sai?

phép toán tích cực

Trả lời ngắn gọn: 

Khẳng định "Trong mọi chương trình chỉ có đúng một phép toán tích cực" là sai. Một chương trình có thể có nhiều hơn một phép toán tích cực tùy thuộc vào mục đích và logic của chương trình.

Trả lời chi tiết:

Khẳng định "Trong mọi chương trình chỉ có đúng một phép toán tích cực" là sai vì trong một chương trình có thể có nhiều phép toán tích cực, phụ thuộc vào mục đích và logic của chương trình. Một phép toán được xem là tích cực khi nó đóng góp vào sự hoàn thành tác vụ của chương trình và tối ưu hóa hiệu suất. Các phép toán tích cực có thể bao gồm tính toán số học, truy xuất dữ liệu, ghi ra tập tin, hiển thị thông báo cho người dùng và nhiều hơn nữa.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 04/03/2023 - Cập nhật : 10/04/2023