logo
ADVERTISEMENT

Hướng vòng cung là hướng chính của địa hình vùng núi nào nước ta?

Câu hỏi :

Hướng vòng cung là hướng chính của địa hình vùng núi nào nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Hướng vòng cung là hướng chính của địa hình vùng núi Đông Bắc ở nước ta. Vùng núi Đông Bắc chủ yếu là đồi núi thấp với Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều là bốn cánh cung nổi bật.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT