logo

Word là phần mềm của tập đoàn nào?

2675 điểm

Trọng Phúc

Tin học

Lớp 4

50đ

05:05:58 01-May-2022
Word là phần mềm của tập đoàn nào?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

Vũ Nhật Minh

01:05:01 02-May-2022

Microsoft Office là bộ phần mềm các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các công việc quản lý nhập dữ liệu, trình bày, thống kê dữ liệu được phát triển bởi tập đoàn đa quốc gia Microsoft. Nó bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote và Microsoft Outlook. cho mình 5 sao nha

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm