logo
ADVERTISEMENT

Word là phần mềm của tập đoàn nào?

3625 điểm

Trọng Phúc

Tin học

Lớp 4

50đ

05:05:58 01-May-2022
Word là phần mềm của tập đoàn nào?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

thienhai9041

01:05:37 23-May-2022

Word là phần mềm của tập đoàn Microsoft.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

3.8

voquangnhan

10:05:41 20-May-2022

ddrdrerr

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

1.8

Vũ Nhật Minh

01:05:01 02-May-2022

Microsoft Office là bộ phần mềm các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các công việc quản lý nhập dữ liệu, trình bày, thống kê dữ liệu được phát triển bởi tập đoàn đa quốc gia Microsoft. Nó bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote và Microsoft Outlook. cho mình 5 sao nha

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

3.7

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT