logo

Trong bài thơ "Lại bài viếng Vũ Thị", vua Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497) viết: “Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khỏi hương, Miếu ai như miếu vợ chàng Trương Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, Cung nước chi cho lụy đến nàng” a) Những câu thơ trên gợi cho em nhớ tới tác phẩm nào đã học?

40 điểm

nyra just

Ngữ văn

Lớp 9

10đ

02:07:57 08-Jul-2022
Trong bài thơ "Lại bài viếng Vũ Thị", vua Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497) viết: “Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khỏi hương, Miếu ai như miếu vợ chàng Trương Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, Cung nước chi cho lụy đến nàng” a) Những
câu. thơ trên gợi cho em nhớ tới tác phẩm nào đã học? Nêu rõ tên tác giả? Ý nghĩa nhan đề Truyền Kỳ Mạn Lục? b) Có một chi tiết đóng vai trò quan trọng trong những tình huống trên. Theo em đó là chi tiết nào? Hãy phân tích giá trị của chi tiết đó
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

voquangnhan

12:07:42 23-Jul-2022

sw

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm