logo

Tìm trạng ngữ trong câu dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? Y nhớ một lần y ở Hà Nội về quê. Hồi ấy, vợ chồng ý mới ăn riêng (Nam Cao)

60 điểm

NguyenChiHieu

Ngữ văn

Lớp 7

50đ

01:12:37 12-Dec-2021
Tìm trạng ngữ trong
câu. dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? Y nhớ một lần y ở Hà Nội về quê. Hồi ấy, vợ chồng ý mới ăn riêng (Nam Cao)
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

01:12:49 12-Dec-2021

Hồi ấy, (Trạng ngữ chỉ thời gian)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm