logo

Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có B. Phần khai báo bắt buộc phải có C.

45 điểm

Trần Tiến

Tin học

Lớp 11

50đ

05:11:14 01-Nov-2021
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có
B. Phần khai báo bắt buộc phải có
C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

trần tiến

05:11:32 01-Nov-2021

Trả lời: Cấu trúc một chương trình gồm: + Phần khai báo : có thể có hoặc không + Phần thân: Bắt buộc phải có Đáp án: C

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT