logo

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử B.

45 điểm

Trần Tiến

Tin học

Lớp 10

50đ

03:11:11 01-Nov-2021
Hãy chọn
câu. phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành
A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử
B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
C. Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính
D. Một phương án khác
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

trần tiến

03:11:04 01-Nov-2021

Đáp án : B Giải thích : Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ tương tác giữa người dùng với máy tính và người dùng với hệ thống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT