logo

Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người a. Làm thức ăn cho người b. Làm thức ăn cho động vật khác c.

20 điểm

HuongLy

Sinh học

Lớp 7

50đ

06:12:54 15-Dec-2021
Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người a. Làm thức ăn cho người
b. Làm thức ăn cho động vật khác c. Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ
d. Tất cả a, b, c đều đúng
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Hoài Thương

03:12:30 21-Dec-2021

D

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

NgọcDiep

06:12:35 15-Dec-2021

Đáp án d. Tất cả a, b, c đều đúng Giải thích:Giun đốt có vai trò lớn đối với hệ sinh thái và đời sống con người. + Làm thức ăn cho người: rươi, sá sùng + Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ + Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ: giun đất + Làm thức ăn cho cá: rươi, giun ít tơ nước ngọt, sá sùng, giun đỏ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT