logo

Đọc các câu sau: Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Chó Sói đang ngủ. Chó Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt, Sóc bèn van xin : - Xin ông thả cháu ra.

60 điểm

NguyenChiHieu

Ngữ văn

Lớp 7

50đ

12:12:16 08-Dec-2021
Đọc các
câu. sau: Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Chó Sói đang ngủ. Chó Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt, Sóc bèn van xin : - Xin ông thả cháu r
a. Sói trả lời: - Thôi được, ta sẽ thả mày r
a. Có điều mày hãy nói cho ta hay , vì sao họ nhà Sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy ? (Theo Lép Tôn- xtôi). Tìm đại từ xưng hô trong các
câu. trên.
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

12:12:50 08-Dec-2021

Các đại từ là: Ông, cháu, ta, mày, chúng mày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm