logo

Cho các số tự nhiên a, b, c thoả mãn 3a + 4b + 5c chia hết cho 7. Chứng minh rằng a + 6b4c cũng chia hết cho 7

50 điểm

VuQuyet

Toán học

Lớp 6

10đ

02:09:41 14-Sep-2023
Cho các số tự nhiên a, b, c thoả mãn 3a + 4b + 5c chia hết cho 7. Chứng minh rằng a + 6b4c cũng chia hết cho 7
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (1)

nhoi12390

03:09:36 29-Sep-2023

5a+2b⋮7⇒2(5a+2b)=10a+4b⋮7 7 � ⋮ 7 7a⋮7 ⇒ 10 � + 4 � − 7 � = 3 � + 4 � ⋮ 7 ⇒10a+4b−7a=3a+4b⋮7

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT