logo
ADVERTISEMENT

Biện pháp tu từ trong bài Sống chết mặc bay?

fdffgsdv

Ngữ văn

Lớp 7

50đ

05:04:52 27-Apr-2022
Biện pháp tu từ trong bài Sống chết mặc bay?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

voquangnhan

08:05:31 20-May-2022

erfgg

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

4

Trọng Phúc

01:04:53 30-Apr-2022

Là soa

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Vũ Nhật Minh

03:04:12 27-Apr-2022

- Biện pháp liệt kê: + Cảnh người dân hộ đê với các hoạt động: người cuốc, người thuổng, đào đất, vác tre, đắp, cừ. --> Tác dụng: miêu tả sinh động và chân thực tình cảnh khổ sở của người dân hộ đê trong đêm mưa lũ. + Sự xa hoa và ăn chơi của quan phụ mẫu trái ngược với nhân dân hộ đê: đèn thắp sáng trưng, nha lệ lính tráng, bát yến hấp đường phèn, trầu vàng, cau đậu, rễ tía, ống thuốc bạc, đồng hồ vàng,... --> Tác dụng: miêu tả sự xa hoa và ăn chơi của quan phụ mẫu. Từ đó, vạch trần bộ mặt thật và lòng lang dạ sói của quan phụ mẫu, thản nhiên ăn chơi trái nghịch hoàn toàn với tình cảnh của người dân + Tình cảnh của nhân dân: nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chốn --> Tác dụng: miêu tả sự thảm thương và khổ sở đến tột cùng của nhân dân lao động khi thiên tai về và sự vô trách nhiệm, độc ác tận cùng của quan cha mẹ. - Biện pháp so sánh: + ướt lướt thướt như chuột lột, như đàn sâu lũ kiến ở trên đê --> Tác dụng: miêu tả chân thực, sinh động tình cảnh khổ sở, thảm thương của người dân hộ đê + như thần như thánh, xứng đáng là vì phúc tinh --> Tác dụng: mỉa mai, phê phán và lên án sự ăn chơi và độc ác của quan phụ mẫu thờ ơ trước tình cảnh của con dân đây là câu trả lời của mik nha

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT