logo
ADVERTISEMENT

Hãy sưu tầm thông tin và viết một đoạn văn ngắn tìm hiểu về đặc điểm nguồn lao động của Nhật Bản

Trả lời câu hỏi SGK Địa 11 Chân trời sáng tạo trang 119: Hãy sưu tầm thông tin và viết một đoạn văn ngắn tìm hiểu về đặc điểm nguồn lao động của Nhật Bản (Bài 22: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản)

Câu hỏi: Hãy sưu tầm thông tin và viết một đoạn văn ngắn tìm hiểu về đặc điểm nguồn lao động của Nhật Bản

đặc điểm nguồn lao động của Nhật Bản: Nhật Bản là một trong những nền kinh tế phát triển và có nguồn lao động chất lượng cao trên thế giới.

Trả lời ngắn gọn: 

Nhật Bản là một trong những nền kinh tế phát triển và có nguồn lao động chất lượng cao trên thế giới. Tuy nhiên, đặc điểm của nguồn lao động ở Nhật Bản là đang bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong cấu trúc dân số và thị trường lao động.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ người cao tuổi tại Nhật Bản đã tăng lên đáng kể và điều này đang gây ra áp lực lớn đối với thị trường lao động. Ngoài ra, đa số người lao động ở Nhật Bản là nam giới, trong khi đó phụ nữ và người nước ngoài đang dần trở thành một phần quan trọng của nguồn lao động.

Bên cạnh đó, thị trường lao động ở Nhật Bản cũng đang chuyển dịch sang hướng các ngành nghề dịch vụ và công nghệ cao, và yêu cầu người lao động có trình độ và kỹ năng cao. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong thị trường lao động của Nhật Bản như tình trạng làm việc quá giờ, nghỉ ngơi và thời gian nghỉ ngơi hạn chế, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động.

Trả lời chi tiết:

Tình hình lao động Nhật Bản là một trong những vấn đề quan trọng của đất nước này, với hơn 126 triệu dân và nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Nhật Bản đang đối mặt với nhiều thách thức về lao động. Dưới đây là một số số liệu minh họa về tình hình lao động Nhật Bản:

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 1 năm 2023 là 2,5%, giảm so với 3,0% vào tháng 12 năm 2022 (The Japan Times).

Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản, có khoảng 430.000 người mất việc làm trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (The Japan Times).

Tình trạng làm việc quá giờ

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, tỷ lệ người lao động làm việc quá giờ tại Nhật Bản vào năm 2021 là 20,4%, giảm so với 22,4% vào năm 2016 (Japan Today).

Trong số những người làm việc quá giờ, khoảng 21,8% làm việc từ 80 đến 99 giờ mỗi tháng và khoảng 10,6% làm việc hơn 100 giờ mỗi tháng (Japan Today).

Lao động nữ

Tỷ lệ nữ lao động tại Nhật Bản đã tăng từ 44,1% vào năm 2000 lên 51,9% vào năm 2021 (The Japan Times).

Tuy nhiên, tình trạng chênh lệch giới tính trong nghề nghiệp vẫn còn tồn tại. Ví dụ, trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, chỉ có khoảng 13% là nữ (Nikkei Asia).

Người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tính đến tháng 10 năm 2021, có khoảng 1,72 triệu người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản (The Japan Times).

Trong số đó, hơn một nửa là người Trung Quốc, theo sau đó là người Hàn Quốc và Việt Nam (The Japan Times).

Tóm lại, Nhật Bản đang đối mặt với nhiều thách thức về lao động

>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Chân trời sáng tạo

ADVERTISEMENT