logo

Hãy nêu vài ví dụ minh hoạ về việc ứng dụng quản trị CSDL trên máy tính và những lợi ích mà nó mang lại

Trả lời câu hỏi SGK Tin 11 Kết nối tri thức trang 79: Hãy nêu vài ví dụ minh hoạ về việc ứng dụng quản trị CSDL trên máy tính và những lợi ích mà nó mang lại (Bài 16: Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính)

Câu hỏi: Hãy nêu vài ví dụ minh hoạ về việc ứng dụng quản trị CSDL trên máy tính và những lợi ích mà nó mang lại

ứng dụng quản trị CSDL

Trả lời ngắn gọn: 

Quản trị CSDL được ứng dụng trên máy tính trong nhiều lĩnh vực bao gồm quản lý thông tin khách hàng, quản lý kho hàng, quản lý dự án và quản lý nhân sự. Việc ứng dụng quản trị CSDL trên máy tính giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể quản lý thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trả lời chi tiết:

Có nhiều ví dụ về việc ứng dụng quản trị CSDL trên máy tính và những lợi ích mà nó mang lại, một số ví dụ cụ thể như sau:

- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng: Một doanh nghiệp có thể sử dụng CSDL để quản lý thông tin khách hàng của mình. Nhân viên có thể thêm mới, sửa đổi hoặc xoá thông tin khách hàng vào CSDL, sau đó CSDL sẽ tự động cập nhật thông tin này. Lợi ích của việc này là giúp doanh nghiệp có thể quản lý thông tin khách hàng một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Hệ thống quản lý kho hàng: Một doanh nghiệp có thể sử dụng CSDL để quản lý kho hàng của mình. CSDL sẽ lưu trữ thông tin về số lượng và vị trí các sản phẩm trong kho hàng, giúp cho doanh nghiệp có thể theo dõi được lượng hàng tồn kho, lượng hàng đã bán ra, đưa ra kế hoạch nhập hàng mới và giảm thiểu các rủi ro trong quản lý kho.

- Hệ thống quản lý dự án: Một tổ chức có thể sử dụng CSDL để quản lý các dự án của mình. CSDL sẽ lưu trữ thông tin về tiến độ, tài nguyên, chi phí và các vấn đề khác liên quan đến dự án. Lợi ích của việc này là giúp tổ chức có thể quản lý các dự án của mình một cách chặt chẽ, tối ưu hóa tài nguyên và đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

- Hệ thống quản lý nhân sự: Một doanh nghiệp có thể sử dụng CSDL để quản lý thông tin nhân sự của mình. CSDL sẽ lưu trữ thông tin về hồ sơ nhân viên, lương thưởng, chấm công và các vấn đề khác liên quan đến nhân sự. Lợi ích của việc này là giúp doanh nghiệp có thể quản lý thông tin nhân sự một cách dễ dàng và đưa ra quyết định liên quan đến nhân sự nhanh chóng và chính xác hơn.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 06/03/2023 - Cập nhật : 10/04/2023