logo

Hãy kể tên một số nghề chuyên môn trong lĩnh vực tin học

Trả lời câu hỏi SGK Tin học 8 Cánh Diều trang 110: Hãy kể tên một số nghề chuyên môn trong lĩnh vực tin học. (Bài 2: Tin học và các ngành nghề)

Câu hỏi: Hãy kể tên một số nghề chuyên môn trong lĩnh vực tin học.

Hãy kể tên một số nghề chuyên môn trong lĩnh vực tin học

Trả lời: Một số nghề chuyên môn trong lĩnh vực tin học:

- Lập trình viên

- Quản trị hệ thống

- Kỹ sư phần mềm

- Chuyên viên bảo mật

- Nhà phát triển ứng dụng di động

- Chuyên viên phân tích dữ liệu

- Chuyên gia truyền thông mạng

- Chuyên viên phát triển web

- Chuyên viên thử nghiệm phần mềm

- Chuyên viên nghiên cứu khoa học máy tính

- Chuyên gia truyền thông đa phương tiện

- Quản lý dự án công nghệ thông tin.

- …

icon-date
Xuất bản : 06/03/2023 - Cập nhật : 28/07/2023