logo
ADVERTISEMENT

Hãy đóng vai chim sâu, viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật "chiếc lá”

Câu hỏi: Hãy đóng vai chim sâu, viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật "chiếc lá” trong câu chuyện trên.

Trả lời:

Tôi cứ tưởng rằng chiếc lá đã đôi lần biến thành hoa, thành quả, thành mặt trời nhưng không, cả đời chiếc lá vẫn là chiếc lá như thế. Không phải vì biến thành những thứ đẹp đẽ thì chiếc lá mới đẹp mà lại chính vì chiếc luôn là chiếc lá, sự giản đơn, bình thường ấy đã tạo ra bao đóa hoa đẹp đẽ. Chúng ta không nên vội vàng kết luận về chiếc lá mà phải xem chiếc lá ấy đã làm gì cho đời và phải luôn trân trọng, biết ơn những điều nhỏ nhặt ấy.

>>> Xem đầy đủ: Tự đánh giá Chiếc lá Tiếng việt 4 Cánh Diều tập 1

ADVERTISEMENT