logo

Hành động “vừa nói vừa dụi mắt để tránh ảnh nhìn của người đối diện" được xem như là biểu hiện của người đang?

Câu hỏi :

Hành động “vừa nói vừa dụi mắt để tránh ảnh nhìn của người đối diện" được xem như là biểu hiện của người đang?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Trong cuộc sống, bạn sẽ không thể nào tránh khỏi những lúc bị đánh lừa bởi những lời nói dối. Nếu như bạn thấy một người nào đó tự nhiên có sự biến chuyển bất thường trên khuôn mặt khi trả lời một câu hỏi trực tiếp, điều đó chứng tỏ có thể họ đang nói dối bạn. 

Hành động “vừa nói vừa dụi mắt để tránh ảnh nhìn của người đối diện" được xem như là biểu hiện của người đang?

Thường thì những biểu hiện bất thường của người nói dối chỉ là những biểu hiện rất nhỏ, diễn ra nhanh nhưng nó lại thể hiện cảm xúc rất thực. Người nói dối họ thường có những hành động và cử chỉ không tự nhiên. 

Một số biểu hiện của việc nói dối là:

+ Hành động “vừa nói vừa dụi mắt để tránh ảnh nhìn của người đối diện" 

+ Một nói dối hơi thở của họ bắt đầu thở nhanh, gấp hơn. Nguyên nhân là khi nói dối, thần kinh của một người bình thường sẽ căng thẳng, làm cho cho nồng độ adrenalin trong máu tăng cao.

+ Việc vừa nói vừa đứng với hai tay để ra sau lưng hay chân đứng bắt chéo khó khăn, việc liên tục di chuyển chân, biểu hiện đặt tay ở những vị trí không thoải mái như sau đầu, dựa vào tường

+ Một người nói dối mắt họ sẽ đảo một cách bất ngờ. 

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 04/01/2023