logo
ADVERTISEMENT

Bài 2 trang 147 SGK Toán lớp 5


Mục lục nội dung

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên

  Bài 2 (trang 147 SGK Toán lớp 5)

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có

  a) Ba số tự nhiên liên tiếp

  998; 999; …             …; 8000; 8001.            66 665;…; 66 667

  b) Ba số chẵn liên tiếp

  98; 100;…                  996;998;…                …..; 3 000; 3 002.

  c) Ba số lẻ liên tiếp

  77; 79;…                   299; …; 303.               …; 2 001; 2003

  Lời giải

  a) 998; 999;1000

  7999; 8000; 8001.

  66 665; 66 666; 66 667.

  b) 98; 100; 102

  996; 998; 1000

  2998; 3 000; 3002.

  c) 77; 79; 81

  299; 301; 303.

  1999; 2001; 2003.

  Tham khảo toàn bộ: Giải Toán lớp 5

  ADVERTISEMENT