logo

Giải Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Sau khi quan sát nội dung bức ảnh dưới đây, em hãy cho biết bức ảnh đó mô tả sự kiện gì. Ở đâu? Thời gian nào? Ý nghĩa của sự kiện đó:

Lời giải

Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông ở Nga năm 1917. Tấn công vào nơi ẩn náu cuối cùng của chính phủ tư sản.

ADVERTISEMENT