logo

Giải Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào lược đồ Chiến trường Hà Nội lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1882) ở trang 39. Em hãy:

+) Tô các màu khác nhau để thấy rõ chiến sự trên chiến trường Hà Nội lần thứ nhất và lần thứ hai.

+) Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy điền tên các chỉ huy Pháp bị giết lên lược đồ.

Lời giải

Giải Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT