logo

Giải Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Giải Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Quan sát bức tranh trong hình 31 SGK, em hãy:

- Phát biểu cảm nghĩ của mình về tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Công

 xã Pa – ri:

- Phát biểu cảm nghĩ của mình về tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Công

Lời giải

+ Phát biểu cảm nghĩ của mình về tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Công

 xã Pa – ri:

Các chiến sĩ Công xã Pa – ri đã rất quyết liệt, kiên cường chiến đấu bất kể người già, người trẻ.

+ Nêu các diễn biến chính về cuộc chiến đấu giữa các chiến sĩ công xã và quân Véc – xai:

- 20/05/1871: Chính phủ Véc –xai bắt đầu tấn công vào thành phố.

- 28/05/1871: “Tuần lễ đẫm máu”

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

ADVERTISEMENT