logo

Giải Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào nội dung trong SGK và lược đồ dưới đây, em hãy trình bày tóm tắt về cuộc khởi nghĩa Yên Thế theo dàn ý sau:

- Khởi nghĩa nổ ra ở đâu (huyện? tỉnh?) và phạm vi của cuộc khởi nghĩa:

- Cuộc khởi nghĩa được chia ra làm mấy giai đoạn (thời gian của từng giai đoạn):

- Em hãy kể tên các căn cứ lớn và một số trận thắng của nghĩa quân:

Lời giải

+ Khởi nghĩa nổ ra ở đâu (huyện? tỉnh?) và phạm vi của cuộc khởi nghĩa:

Nổ ra ở Yên Thế, phía tây bắc tỉnh Bắc Giang, khoảng 40 -50 km2.

+ Cuộc khởi nghĩa được chia ra làm mấy giai đoạn (thời gian của từng giai đoạn):

Khởi nghĩa chia làm ba giai đoạn, giai đoạn 1 (1884 – 1892); giai đoạn 2 (1893 – 1908); giai đoạn 3 (1909 – 1913).

+ Em hãy kể tên các căn cứ lớn và một số trận thắng của nghĩa quân:

- Căn cứ lớn: Phồn Xương, Hố Chuối.

- Trận đánh lớn: Phổ Yên, Tiên La, Đức Liên, Sơn Qua, Phù Khê, Quế Nham.

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

ADVERTISEMENT