logo

Giải Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Quan sát bức ảnh hình 1, em hãy:

- Điền tên của bức ảnh

- Mô tả vài nét chính về nội dung của bức ảnh. Sự kiện này nói về điều gì.

Lời giải

+ Điền tên của bức ảnh

Giải Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Mô tả vài nét chính về nội dung của bức ảnh. Sự kiện này nói về điều gì.

Công nhân nổi dậy biểu tình đòi tăng lương giảm giờ làm. Nói đến nhận thức của công nhân đã phát triển lên một bước mới.

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

ADVERTISEMENT