logo

Giải Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào lược đồ hình 33 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy:

- Ghi tên những thuộc địa của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

- Tô màu khác nhau những thuộc địa của các nước đế quốc nói trên vào lược đồ hình 1.

- Cho biết đế quốc nào có thuộc địa nhiều nhất trên thế giới. Vì sao?

Lời giải

+) Ghi tên những thuộc địa của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Anh: Niu Di – lân, Ô – xtrây – li – a, Ấn Độ, Ai Cập, Xu – Đăng, Nam Phi, Ca- na –đa,…

Pháp: An –giê –ri, Tuy – ni –di, Ma- rốc, Ma – đa – ga – xca, Việt Nam, Lào, Campuchia,…

+) Tô màu khác nhau những thuộc địa của các nước đế quốc nói trên vào lược đồ hình 1.

Giải Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+) Cho biết đế quốc nào có thuộc địa nhiều nhất trên thế giới. Vì sao?

Anh có nhiều thuộc địa nhất vì đây là một nước đế quốc phát triển từ sớm, kĩ thuật hàng hải phát triển.

ADVERTISEMENT