logo
ADVERTISEMENT

Em hiểu thế nào về câu "Trong một lần dẫn các bông lúa vào sân, Nữ thần Lúa bị một cô gái phang chôi vào đầu

Câu hỏi: Em hiểu thế nào về câu "Trong một lần dẫn các bông lúa vào sân, Nữ thần Lúa bị một cô gái phang chôi vào đầu, nên nàng giận dỗi. Từ đó, nhất định không cho lúa bỏ về, và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa, người trần gian phải tự làm hết tất cả, và sự hờn dỗi lên đến đỉnh điểm là Nữ thần cấm bông lúa này nở

Trả lời:

Đây là lời giải thích cho công việc làm nông của những người nông dân ta ngày xưa, bắt đầu từ việc trồng lúa, khi lúa chín, lúa không tự đến kho nhà mà người nông dân ta phải tự đi thu hoạch nó.

Đồng thời, qua nhiều quá trình từ phơi, xát hạt lúa mới thành những hạt gạo. Câu nói cho chúng ta thấy hạt lúa cũng không tự biến thành những hạt gạo nữa, người nông dân phải phơi lúa, chế biến,...để tạo ra gạo. 

Đây là một chi tiết rất thú vị và đặc sắc giúp tăng tính hấp dẫn, cuốn hút của câu chuyện.

ADVERTISEMENT