logo
ADVERTISEMENT

Em hãy sưu tầm một tấm gương doanh nhân tiêu biểu, cho biết những phẩm chất đạo đức kinh doanh của nhân vật đó

Trả lời câu hỏi SGK Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo trang 59: Em hãy lập kế hoạch để phát triển năng lực kinh doanh của bản thân. (Bài 8: Đạo đức kinh doanh)

Câu hỏi: Em hãy sưu tầm một tấm gương doanh nhân tiêu biểu, cho biết những phẩm chất đạo đức kinh doanh của nhân vật đó và chia sẻ điều em có thể học tập, vận dụng đối với bản thân.

Trả lời:


Tấm gương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng là Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khí đốt và dầu mỏ. Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí và được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo thành công nhất trong lĩnh vực này. 

tấm gương doanh nhân tiêu biểu
Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông là người luôn trú trọng đến đạo đức và sự minh bạch, đặt tiêu chí đạo đức lên hàng đầu trong mọi quyết định kinh doanh của mình. Luôn thúc đẩy sự minh bạch và trung thực trong quản lý và hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Tinh thần sáng tạo và đổi mới. Ông Lê Mạnh Hùng luôn khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong công việc, từ đó đưa ra những giải pháp và chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất. Ông luôn có tầm nhìn dài hạn trong kinh doanh và luôn quan tâm đến trách nhiệm với cộng đồng, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh có lợi cho tập đoàn và cộng đồng. 

Những phẩm chất đạo đức kinh doanh của ông Lê Mạnh Hùng là những điểm mạnh để chúng ta học tập và áp dụng vào bản thân. Chúng ta nên luôn đặt tiêu chí đạo đức lên hàng đầu trong quyết định kinh doanh của mình, đồng thời khuyến khích sáng tạo và đổi mới để đưa ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả nhất. Đồng thời, chúng ta cũng nên quan tâm đến trách nhiệm với cộng đồng, hướng tới một mục tiêu phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho cả tập đoàn và cộng đồng.


Tấm gương Trần Bá Dương

Ông Trần Bá Dương là một trong những doanh nhân thành công nhất ở Việt Nam, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) - một trong những tập đoàn sản xuất ô tô, xe máy, linh kiện và thiết bị điện tử lớn nhất tại Việt Nam. Ông được đánh giá là một doanh nhân có phẩm chất đạo đức kinh doanh cao. Ông luôn đề cao sự minh bạch và trung thực trong quản lý và kinh doanh, và đặt lợi ích của khách hàng và cộng đồng lên hàng đầu. Ngoài ra, ông Trần Bá Dương còn có những phẩm chất đạo đức kinh doanh khác như: tầm nhìn và sự quyết đoán, kỹ năng lãnh đạo, sự kiên trì và nỗ lực, nhân văn và cộng đồng. 

tấm gương doanh nhân tiêu biểu
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) - Trần Bá Dương

Ông Trần Bá Dương là một doanh nhân thành công với những phẩm chất đạo đức kinh doanh cao. Những phẩm chất đạo đức kinh doanh của ông Trần Bá Dương là những điểm mạnh để em học tập và áp dụng vào bản thân Những điều em có thể học tập và vận dụng đối với bản thân bao gồm việc đặt lợi ích khách hàng và cộng đồng lên hàng đầu, tôn trọng giá trị minh bạch và trung thực, luôn học hỏi và thích nghi với thị trường, tôn trọng giá trị nhân văn và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, và khả năng đón đầu và sáng tạo để phát triển kinh doanh bền vững

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý là yếu tố quan trọng để phát triển và điều hành một doanh nghiệp hiệu quả. Em cần rèn luyện kỹ năng này bằng cách đọc sách, tham gia các khóa đào tạo, tìm kiếm mentor và trải nghiệm thực tế. Sự kiên trì và tinh thần đồng đội: Kinh doanh không phải là con đường dễ đi, nó đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần đồng đội. Em cần có tinh thần kiên nhẫn và không sợ thất bại, luôn cố gắng và chịu khó, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ đồng đội và khuyến khích sự phát triển của họ. Trách nhiệm và cam kết: Kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Em cần hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng đồng, và cam kết thực hiện chúng một cách đúng đắn và tận tâm. Tôn trọng và gìn giữ uy tín: Uy tín là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp. Em cần tôn trọng và gìn giữ uy tín của mình bằng cách thực hiện các cam kết, giữ gìn chất lượng sản phẩm và dịch vụ, và xử lý mọi vấn đề một cách minh bạch và chuyên nghiệp.

Tổng kết lại, để phát triển kinh doanh bền vững và thành công, em cần rèn luyện và phát triển những phẩm chất đạo đức kinh doanh như đặt lợi ích khách hàng và cộng đồng lên hàng đầu, tôn trọng giá trị minh bạch và trung thực, luôn học hỏi và thích nghi với thị trường, tôn trọng giá trị nhân văn và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, khả năng đón đầu và sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, sự kiên trì và tinh thần đồng đội, trách nhiệm và cam kết, và tôn trọng và gìn giữ uy tín.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

ADVERTISEMENT