logo

Em hãy nêu tầm quan trọng của việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy; nêu ví dụ minh hoạ

Trả lời câu hỏi SGK Tin 8 Chân trời sáng tạo trang 13: Em hãy nêu tầm quan trọng của việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy; nêu ví dụ minh hoạ (Bài 2: Thông tin trong môi trường số)

Câu hỏi: Em hãy nêu tầm quan trọng của việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy; nêu ví dụ minh hoạ

khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy

Trả lời ngắn gọn: 

Việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy rất quan trọng để đánh giá tính đúng đắn, chất lượng của thông tin trước khi sử dụng và chia sẻ. Việc sử dụng thông tin không đáng tin cậy có thể dẫn đến quyết định sai lầm và ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và xã hội. Ví dụ minh hoạ là việc tìm kiếm thông tin về thuốc trên Internet.

Trả lời chi tiết:

Việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy rất quan trọng vì nó giúp cho chúng ta có thể xác thực thông tin, đánh giá chất lượng cũng như tính đúng đắn của thông tin trước khi sử dụng và chia sẻ. Nếu chúng ta sử dụng thông tin không đáng tin cậy có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống hoặc thậm chí là sức khỏe của chúng ta.

Ví dụ minh hoạ cho việc khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy là việc tìm kiếm thông tin về thuốc trên Internet. Khi chúng ta muốn tìm kiếm thông tin về một loại thuốc nào đó để điều trị bệnh thì cần phải chú ý tới nguồn thông tin, đánh giá tính đúng đắn và đáng tin cậy của thông tin đó. Nếu chúng ta sử dụng thông tin không đáng tin cậy có thể dẫn đến việc sử dụng thuốc sai cách hoặc không hiệu quả, gây hại cho sức khỏe của chúng ta.

Một ví dụ khác có thể là việc tìm kiếm thông tin về chính trị trên mạng xã hội. Nếu chúng ta sử dụng thông tin từ các nguồn không đáng tin cậy có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm trong việc tham gia vào các hoạt động chính trị, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sự phát triển của bản thân và xã hội.

icon-date
Xuất bản : 06/03/2023 - Cập nhật : 30/06/2023