logo

Em hãy nêu ngắn gọn về lập trình mô đun hoá theo ý hiểu cùa mình

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 134 (Em hãy nêu ngắn gọn về lập trình mô đun hoá theo ý hiểu cùa mình) Bài 10: Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp mô đun hoá SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Em hãy nêu ngắn gọn về lập trình mô đun hoá theo ý hiểu cùa mình

lập trình mô đun hoá

Trả lời ngắn gọn: 

Lập trình mô-đun hoá là phương pháp phát triển phần mềm bằng cách chia toàn bộ hệ thống thành các phần nhỏ (mô-đun) độc lập nhau. Mỗi mô-đun có thể được phát triển, kiểm thử và bảo trì độc lập và có thể được sử dụng lại trong các hệ thống khác. Phương pháp này giúp tăng tính tái sử dụng, dễ bảo trì, dễ mở rộng và giảm thiểu các lỗi liên quan đến tính tương tác giữa các phần của hệ thống.

Trả lời chi tiết:

Lập trình mô-đun hoá là một phương pháp trong phát triển phần mềm, trong đó toàn bộ hệ thống được chia thành các phần nhỏ hơn gọi là mô-đun, mỗi mô-đun có chức năng cụ thể và độc lập với các mô-đun khác. Việc phát triển phần mềm bằng phương pháp này giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, bảo trì và nâng cấp phần mềm.

Lập trình mô-đun hoá giúp tăng tính tái sử dụng của các phần mềm vì mỗi mô-đun có thể được sử dụng lại trong các dự án khác. Việc tái sử dụng này giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên phát triển, đồng thời giảm thiểu số lượng lỗi liên quan đến việc lập trình lại các chức năng đã có sẵn.

Lập trình mô-đun hoá giúp tăng tính bảo trì của các phần mềm bởi vì mỗi mô-đun được phát triển và kiểm thử độc lập với các mô-đun khác. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình bảo trì và nâng cấp phần mềm vì chỉ cần sửa đổi một mô-đun cụ thể thay vì phải sửa đổi toàn bộ hệ thống.

Tựu chung lại ta có thể thấy rằng lập trình mô-đun hoá là một phương pháp quan trọng trong phát triển phần mềm, giúp tăng tính tái sử dụng, dễ bảo trì, dễ mở rộng và giảm thiểu các lỗi liên quan đến tính tương tác giữa các phần của hệ thống.

Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 27/02/2023 - Cập nhật : 26/04/2023