logo
ADVERTISEMENT

Em có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Câu hỏi: Em có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Làm gì để phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em?

Lời giải: 

- Không đi nhờ xe của người lạ

- Không đi một mình vào vắng vẻ, tối tăm

- Không cho người lạ vào nhà, nhất là khi chỉ có một mình mình trong nhà

- Không ở chung phòng với người lạ

- Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lý do

- Về sớm khi trời còn sáng, không đi một mình vào ban đêm,...

=> Xung quanh chúng ta có rất nhiều người đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ ta lúc khó khăn. Chúng ta có thể chia sẻ tâm tư để tìm được sự hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp lo lắng, sợ hãi, khó khăn.

ADVERTISEMENT