logo
ADVERTISEMENT

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội là khoảng bao nhiêu?

Câu hỏi :

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội là khoảng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội là khoảng Từ 20oC đến 24oC (xác định dựa vào thang màu ở bản đồ Nhiệt độ trung bình năm). Hà Nội có khí hậu đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa hè nóng và mưa, nhiệt độ trung bình 29,2ºC. Mùa đông lạnh và khô ráo, nhiệt độ trung bình 15,2ºC. Giữa hai mùa này lại có 2 mùa chuyển tiếp tạo thành 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT