logo

Đời sống văn hóa của cư dân Chăm-pa, Phù Nam có điểm gì khác so với cư dân Văn Lang - Âu Lạc?

Câu hỏi :

Đời sống văn hóa của cư dân Chăm-pa, Phù Nam có điểm gì khác so với cư dân Văn Lang - Âu Lạc?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

* Giống nhau:

- Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước, sử dụng sức kéo của trâu bò. Ngoài ra, cư dân còn chăn nuôi, làm các mặt hàng thủ công, đánh cá.

- Có tập quán ở nhà sàn, có đời sống văn hoá phong phú gắn với sản xuất nông nghiệp.

Đời sống văn hóa của cư dân Chăm-pa, Phù Nam có điểm gì khác so với cư dân Văn Lang - Âu Lạc?

* Khác nhau:

Nội dung

so sánh

Cư dân Văn Lang - Âu Lạc

Cư dân Lâm Ấp - Cham-pa

Cư dân Phù Nam

Đời sống

kinh tế

Nghề đúc đồng, dệt, làm gốm phát triển mạnh

Phát triển nghề khái thác lâm thổ sản, đóng gạch và xây dựng đền tháp

Nghề đánh cá và buôn bán bằng đường biển rất phát triển.

Văn hóa,

 tín ngưỡng

Sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc và những người có công với làng, nước.

Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Bà-la-môn và Phật giáo.

Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Bà-la-môn và Phật giáo

icon-date
Xuất bản : 01/06/2023 - Cập nhật : 29/06/2023