logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến đầy đủ nhất.


Bộ đề Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến - Đề số 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

VẾT NỨT VÀ CON KIẾN

Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.

Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi tưởng con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Những không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách vượt lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.                                                       

Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!

(Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên?

Câu 2: Ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh “vết nứt”?

Câu 3: Vì sao tác giả cho rằng: “tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!”?

Câu 4: Từ văn bản trên, hãy rút ra cho mình một bài học mà anh/chị tâm đắc nhất?

Đáp án

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính: tự sự

Câu 2:

Hình ảnh “vết nứt” ẩn dụ cho những khó khăn, trở ngại, thách thức mà chúng ta luôn phải đối mặt trong cuộc sống, đó là quy luật tất yếu.

Câu 3:

Trong cuộc sống, con người cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách như “vết nứt” mà con kiến bé nhỏ kia gặp phải. Điều quan trọng là trước khó khăn đó, con người ứng xử và vượt qua khó khăn như thế nào. Hình ảnh con kiến đã cho chúng ta một bài học, hãy biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành trải nghiệm, là hành trang quý giá cho ngày mai để đạt đến thành công, tươi sáng. Ý kiến cũng tác giả cũng gián tiếp lên tiếng trước một thực trạng, trong cuộc sống, trước những khó khăn, nhiều người còn bi quan, chán nản, bỏ cuộc… đó là thái độ cần thay đổi để vươn lên trong cuộc sống.

Câu 4:

HS trình bày suy nghĩ cá nhân, giải thích vì sao bài học đó khiến em thấy tâm đắc nhất?

- Có thể lựa chọn những bài học như:

+ Trước  bất cứ điều gì trong cuộc sống thường ngày, phải kiên trì, nhẫn nại, đối mặt với thử thách, không nên chỉ mới gặp trở ngại đã vội vàng bỏ cuộc. 

+ Để theo đuổi được mục đích của bản thân, phải luôn nỗ lực, sáng tạo, khắc phục hoàn cảnh.

+ Phải biết biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành cơ hội, thành kinh nghiệm, thành hành trang quý giá cho ngày mai.


Bộ đề Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến - Đề số 2

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

VẾT NỨT VÀ CON KIẾN

Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.

Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi tưởng con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách vượt lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tiếp tục tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.

Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!

(Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)

Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt trong đoạn trích trên.

Câu 2. Nêu hình tượng trung tâm của đoạn trích trên.

Câu 3. Nêu ý nghĩa của chiếc lá và vết nứt.

Câu 4. Nêu bài học được rút ra từ đoạn trích trên.

Câu 5. Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 10 dòng ) nêu bài học được rút ra từ đoạn trích trên.

Đáp án

Câu 1: phương thức biểu đạt trong đoạn trích là Tự sự

Câu 2: Hình tượng trung tâm của đoạn trích trên là Con kiến và chiếc lá

Câu 3: Nêu ý nghĩa của chiếc lá và vết nứt.

“vết nứt”: những khó khăn, trở ngại

"chiếc lá": cách giải quyết thông minh

Câu 4: Nêu bài học được rút ra từ đoạn trích trên.

Trong cuộc sống, con người cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách như “vết nứt” mà con kiến bé nhỏ kia gặp phải. Điều quan trọng là trước khó khăn đó, con người ứng xử và vượt qua khó khăn như thế nào. Hình ảnh con kiến đã cho chúng ta một bài học, hãy biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành trải nghiệm, là hành trang quý giá cho ngày mai để đạt đến thành công, tươi sáng. Ý kiến cũng tác giả cũng gián tiếp lên tiếng trước một thực trạng, trong cuộc sống, trước những khó khăn, nhiều người còn bi quan, chán nản, bỏ cuộc… đó là thái độ cần thay đổi để vươn lên trong cuộc sống.

Câu 5.  Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 10 dòng ) nêu bài học được rút ra từ đoạn trích trên.

+ Trước bất cứ điều gì trong cuộc sống thường ngày, phải kiên trì, nhẫn nại, đối mặt với thử thách, không nên chỉ mới gặp trở ngại đã vội vàng bỏ cuộc.

+ Để theo đuổi được mục đích của bản thân, phải luôn nỗ lực, sáng tạo, khắc phục hoàn cảnh.

+ Phải biết biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành cơ hội, thành kinh nghiệm, thành hành trang quý giá cho ngày mai.

Bộ đề Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến hay nhất

Bộ đề Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến - Đề số 3

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

VẾT NỨT VÀ CON KIẾN

Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.

Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi tưởng con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách vượt lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tiếp tục tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.

Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!

(Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)

Câu 1. Xác định thể loại và phương thức biểu đạt của văn bản?

Câu 2. Con kiến đã làm gì để vượt qua vết nứt?

Câu 3. Từ văn bản em rút ra bài học gì?

Câu 4. Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tinh thần vượt khó khăn trở ngại của con người trong cuộc sống.

Đáp án

Câu 1: Thể loại : truyện ngắn. PTBĐ : tự sự

Câu 2: Con kiến vượt qua chiếc lá bằng cách đặt chiếc lá qua vết nứt sau đó bò lên chiếc lá .

Câu 3: Bài học :

+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng , cũng thuận buồm xuôi gió . Khó khăn , thử thách , sóng gió có thể nổi lên bất kì lúc nào .

+ Trước bất cứ điều gì trong cuộc sống thường ngày, phải kiên trì, nhẫn nại, đối mặt với thử thách, không nên chỉ mới gặp trở ngại đã vội vàng bỏ cuộc.

+ Để theo đuổi được mục đích của bản thân, phải luôn nỗ lực, sáng tạo, khắc phục hoàn cảnh.

+ Phải biết biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành cơ hội, thành kinh nghiệm, thành hành trang quý giá cho ngày mai.

Câu 4: Gợi ý: Đây là dạng bài nghị luận về tư tưởng đạo lí được làm theo 4 bước:

+ Giải thích thế nào là tinh thần vượt khó khăn trở ngại. Biểu hiện của tinh thần vượt khó trong cuộc sống.

+ Khẳng định: Trong cuộc sống rất cần có tinh thần vượt khó. Vì sao ?Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ.( Từ 2-3 dẫn chứng Ví dụ trong học tập, trong lao động, trong chiến đấu…). Nếu không có tinh thần vượt khó thì sẽ ra sao?

+ Bàn luận: Tinh thần vượt khó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? Phê phán tư tưởng sai trái … Nêu một số biểu hiện…

+ Bài học nhận thức và hành động ( Em phải làm gì để phát huy tinh thần vượt khó… HS cần trình bày cụ thể một số việc làm không nêu chung chung)


Bộ đề Đọc hiểu văn bản Vết nứt và con kiến - Đề số 4

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 3:

Vết nứt và con kiến

Khi ngồi ở bậc thềm nhà, tôi thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.

Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi nghĩ con kiến hoặc là quay lại, hoặc là nó sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách bò lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.

Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến bộ nhỏ kia, biến trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn.

 (Theo Hạt giống tâm hồn 5- Ý nghĩa cuộc sống, NXB Tổng hợp TP. HCM, Năm 2000)

Câu 1. (0.5 điểm) Phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2: (0.5 điểm) Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?

Câu 3: (2.0 điểm) Hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu chuyện trên .

Đáp án

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

Câu 2: Ngôi kể thứ nhất (nhân vật tôi)

Câu 3: Học sinh trình bày được lời nhắn từ văn bản đối với bản thân mình, miễn là hợp lí và có sức thuyết phục. Chẳng hạn:

- Trên đường đời. con người luôn gặp nhứng khó khăn, trở ngại thử thách. Đây là một tất yêu của cuộc sống.

- Thái độ và hành động của con người: tìm những cách thức, biện pháp vượt qua nó hay né tránh, bỏ cuộc,…

- Chọn đối mặt với khó khăn, thử thách và vượt qua nó là một lựa chọn cần thiết, để nó thành hành trang quý giá cho tương lai.

- Phê phán những tháu độ và hành động sai: bi quan, chán nản,…

ADVERTISEMENT