logo

Đọc hiểu truyện Thạch Tướng Quân (2 đề)

Tuyển tập các đề Đọc hiểu truyện Thạch Tướng Quân  hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

TRUYỆN THẠCH TƯỚNG QUÂN 

Đời Hùng Vương, ở làng Yên Việt có hai vợ chồng hiếm hoi. Một hôm, người chồng lên núi, được thần Núi (Sơn thần nhạc phủ) báo mộng cho đá đất làm con(do mẹ đá thụ thai đã ba năm). Một hôm bỗng có tiếng sét ầm ầm nổ, phiến đá trong ao nhà họ tự nhiên nứt ra, xuất hiện một em bé bụ bẫm, kháu khỉnh. Hai vợ chồng đưa về nuôi. Đứa bé lên bảy vẫn chưa biết nói. Bấy giờ có năm mươi vạn quân Man cầm đầu là lục Đinh thần tướng sang chiếm nước ta, thế rất dữ dội. Vua Hùng được thần mách, sai “xá nhân” đến Yên Việt cầu tài. Lúc đó, em bé đang nằm trên giường. Người bố vỗ vào em nói: “Nước nhà có giặc vua sai xá nhân đi tìm, sao không dậy giúp nước còn ngủ mãi ư?”. Thạch tướng (đứa bé) nghe nói, bèn đứng dậy mời xá nhân vào, rồi bảo về nói với vua làm cho một voi đá cao mười trượng cùng lá cờ thiên đế, sẽ dẹp xong giặc. Vua cũng sai thợ đá tạc như lời yêu cầu. Được voi và cờ, em bé vươn cao mười trượng, mặt đỏ như mặt trời mọc, nhảy lên voi cầm cờ có quân sĩ theo sau. Quân Man hồn kinh phách tán, xô nhau chạy trốn, tướng của chúng bị giết tại trận. Thắng trận, Thạch Tướng Quân trở về làng rồi cưỡi voi lên trời. 

(Theo Cao Huy Đỉnh, Người anh hùng làng Dóng) 


Đọc hiểu truyện Thạch Tướng Quân - Đề số 1

Đọc hiểu truyện Thạch Tướng Quân

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Câu chuyện trên kể về ai? Về việc gì? Sự ra đời và lớn lên của Thạch tướng có gì đặc biệt? 

Câu 2: Qua câu chuyện, em thấy tác giả muốn ngợi ca truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc? Nêu tên một truyện dân gian mà em biết cũng ca ngợi truyền thống trên. 

Câu 3: Từ nội dung, ý nghĩa câu chuyện em thấy mình cần phải có trách nhiệm như thế nào với bản thân và đất nước?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

- Câu chuyện trên kể về Thạch Tướng Quân và sự ra đời kì lạ cùng chiến công của ông.

- Sự ra đời và lớn lên của Thạch tướng rất đặc biệt: Một hôm bỗng có tiếng sét ầm ầm nổ, phiến đá trong ao nhà họ tự nhiên nứt ra, xuất hiện một em bé bụ bẫm, kháu khỉnh. 

Câu 2: 

- Qua câu chuyện, em thấy tác giả muốn ngợi ca truyền thống tốt đẹp yêu nước của dân tộc?

- Một truyện dân gian mà em biết cũng ca ngợi truyền thống trên là Thánh Gióng. 

Câu 3: 

Từ nội dung, ý nghĩa câu chuyện em thấy mình cần phải có trách nhiệm với bản thân và đất nước. Việc đó được thể hiện bằng cách:

- Học tập thật giỏi, trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

- Luôn sẵn sàng đứng lên tham gia các hoạt động khi Tổ quốc cần.

- Chống lại bọn phản động, phản quốc và kẻ thù xâm lược.


Đọc hiểu truyện Thạch Tướng Quân - Đề số 2

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Cho biết văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian nào? Căn cứ vào đâu em khẳng định như vậy? 

Câu 2: Chi tiết nào trong văn bản trên có liên quan đến lịch sử thời quá khứ? 

Câu 3: Văn bản trên gợi nhắc đến một truyền thuyết nào? Chỉ ra những chi tiết kì ảo trong văn bản trên và nêu tác dụng. 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian truyền thuyết. Vì nó kể về những nhân vật và sự kiện lịch sử thời quá khứ, là tác phẩm nghệ thuật truyền miệng nên có nhiều yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo.

Câu 2: 

Chi tiết trong văn bản trên có liên quan đến lịch sử thời quá khứ:

+ Diễn ra vào Đời Hùng Vương.

+ Sự kiện năm mươi vạn quân Man cầm đầu là lục Đinh thần tướng sang chiếm nước ta, thế rất dữ dội và sự chiến thắng của dân tộc ta.

Câu 3: 

- Văn bản trên gợi nhắc đến một truyền thuyết Thánh Gióng. 

- Những chi tiết kì ảo trong văn bản trên: 

+ Một hôm bỗng có tiếng sét ầm ầm nổ, phiến đá trong ao nhà họ tự nhiên nứt ra, xuất hiện một em bé bụ bẫm, kháu khỉnh. 

+ Được voi và cờ, em bé vươn cao mười trượng, mặt đỏ như mặt trời mọc, nhảy lên voi cầm cờ có quân sĩ theo sau. 

+ Thắng trận, Thạch Tướng Quân trở về làng rồi cưỡi voi lên trời. 

→ Tác dụng: Làm cho câu chuyện trở nên kì ảo và thú vị hơn.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu truyện Thạch Tướng Quân. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 20/02/2023 - Cập nhật : 29/06/2023