logo
ADVERTISEMENT

Độ tuổi nhập ngũ là?

Nhập ngũ là trách nhiệm thiêng liêng của mọi công dân. Nhập ngũ là nghĩa vụ, là cách thể iện tinh thần yêu nước và sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc. Vậy bạn có biết Độ tuổi nhập ngũ là bao nhiêu tuổi? Hãy cùng Toploigiai trả lời câu hỏi trắc nghiệm  Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc sách GDCD 9 nhé!


Độ tuổi nhập ngũ là? 

A. 17 tuổi. 

B. Đủ 17 tuổi. 

C. 18 tuổi. 

D. Đủ 18 tuổi. 

Đáp án đúng: D. Đủ 18 tuổi. 

Độ tuổi nhập ngũ là đủ 18 tuổi. 


Giải đáp của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án D

Độ tuổi nhập ngũ là?

Căn cứ vào Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Công dân 18 tuổi sẽ được gọi nhập ngũ. Trên thực tế có thể hiểu rằng độ tuổi nhập ngũ là đủ 18 tuổi. Nhưng không phải chỉ những người 18 tuổi. mới được nhập ngũ, mà mọi công dân tring độ tuổi 18 đến 25 tuổi đều sẽ có trách nhiệm nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc. Nếu trong trường hợp công dân đang được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học sẽ được hoãn nhập ngũ. 

ADVERTISEMENT