logo

Độ dãn dài tương đối càng lớn thì tính chất nào của vật liệu thay đổi?

Câu hỏi :

Độ dãn dài tương đối càng lớn thì tính chất nào của vật liệu thay đổi?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Độ dãn dài tương đối càng lớn thì tính chất nào của vật liệu thay đổi?

Độ dãn dài tương đối là đại lượng đặc trưng cho độ dẻo của vật liệu. Độ dãn dài tương đối được tình bằng phần trăm giữa độ giãn dài so với chiều dài của vật liệu ở trạng thái ban đầu. Nếu vật liệu có độ dãn dài tương đối càng lớn thì độ dẻo càng cao và ngược lại.

=> Chọn đáp án C.

icon-date
Xuất bản : 20/07/2023 - Cập nhật : 20/07/2023