logo
ADVERTISEMENT

Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân (gọi tắt là công nông) toàn quốc những năm 1930 - 1931 nổ ra là kết quả của những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa toàn thể dân tộc Việt Nam, chủ yếu là giai cấp công nông với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với tư sản mại bản. Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.


Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.

B. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

C. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1-5-1930.

D. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thủy.

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.


Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án B

Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cụ thể: 

- Từ tháng 2- 4/1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.

- Tháng 5/1930, nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng nổ ra trên khắp cả nước nhân ngày quốc tế lao động 1/5.

- Các tháng 6,7,8 liên tiếp nổ ra các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, … trên khắp cả nước.

- Tại Nghệ Tĩnh, phong trào dấu tranh của quần chúng phát triển mạnh mẽ nhất, quyết liệt nhất với nhiều cuộc biểu tình của nông dân (9-1930), hàng nghìn người kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm sưu thuế ở các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, …  (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh),…. được công nhân Vinh - Bến thủy hưởng ứng.…

Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Thành quả lớn nhất của Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh là đã khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiên phong của mình, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân yêu nước có đủ khả năng đánh đổ nền thống trị của đế quốc, phong kiến tay sai, giải phóng dân tộc, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT