logo
ADVERTISEMENT

Điểm khác biệt của Trường Sơn Bắc so với Trường Sơn Nam là

Câu hỏi :

Điểm khác biệt của Trường Sơn Bắc so với Trường Sơn Nam là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Điểm khác biệt của Trường Sơn Bắc so với Trường Sơn Nam

Địa hình Trường Sơn thấp và hẹp, đầu nhô cao. Trong khi đó, địa hình đồi núi của Trường Sơn Nam nổi bật là tính không đối xứng, với các đỉnh cao hơn 2.000m dốc về phía đông và các sườn dốc nhô ra một dải đồng bằng hẹp ven biển.

ADVERTISEMENT