logo
ADVERTISEMENT

Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 3 Thực hành trang 12, 13

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 3 trang 12, 13 Thực hành: Tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 3: Thực hành: Tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế

1. Nội dung

- Sưu tầm và hệ thống hóa tư liệu, số liệu về toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

- Trao đổi, thảo luận về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với các nước đang phát triển.

- Viết báo cáo về những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với các nước đang phát triển.

2. Nguồn tư liệu

- Các sách, báo cáo, tài liệu,… có liên quan đến toàn cầu hóa và khu vực hóa.

- Các trang web có độ tin cậy cao của các tổ chức, cơ quan trên thế giới và Việt Nam như:

+ Thương mại và đầu tư toàn cầu.

+ Cổng thông tin cung cấp các văn kiện, văn bản pháp lí, tin tức, ấn phẩm, số liệu cập nhật,… về WTO, các Hiệp định thương mại (FTA, các hiệp định thương mại, đầu tư,…) liên quan đến Việt Nam,…

3. Gợi ý cấu trúc báo cáo

Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 3

>>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 3: Thực hành: Tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT