logo
ADVERTISEMENT

Đề thi Học kì 2 GDCD 10 có đáp án - Đề 3


Đề thi Học kì 2 GDCD 10 có đáp án - Đề 3


ĐỀ BÀI:

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1. Một người sống theo kiểu: "Đèn nhà ai, nhà nấy rạng", có nghĩa là họ không làm đúng với ý nghĩa của phạm trù đạo đức nào?

A. Danh dự.                                   

B. Nghĩa vụ.

C. Nhân phẩm.                               

D. Lương tâm.

Câu 2. Hợp tác dựa trên những nguyên tắc nào?

A. Chỉ tự nguyện hợp tác khi cần thiết và phải thật bình đẳng thì mới hợp tác.

B. Có lợi cho bản thân là được, không cần biết có gây hại cho ai.

C. Tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.

D. Tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.

Câu 3. Truyền thống đạo đức nào sau đây được nhà nước và nhân dân ta kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay?

A. Trọng nam, khinh nữ.                           

B. Tôn sư trọng đạo.     

C. Trung quân.                                         

D. Tam tòng.

Câu 4. Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của

A. tập thể người lao động.                           

B. cán bộ, công chức.    

C. đất nước.                                              

D. con người.

Câu 5. Khi được giao bài tập nhóm, các bạn trong nhóm A làm việc theo đúng sự phân công của bạn trưởng nhóm. Cuối cùng cả nhóm trao đổi, thống nhất tạo thành kết quả chung. Việc làm của các bạn nhóm A là biểu hiện của

A. làm việc có kế hoạch.                             

B. hợp tác. 

C. làm việc khoa học.                                 

D. hòa nhập.

Câu 6. Trên đường đi học về, thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa xách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp chuẩn mực đaọ đức?

A. Đứng nhìn người phụ nữ đó.                   

B. Giúp người phụ nữ xách đồ.

C. Chờ người khác đến giúp.                     

D. Lặng lẽ bỏ đi, vì không phải việc của mình.

Câu 7. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Đạo đức là hệ thống  ……..mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

A. các quy tắc, chuẩn mực xã hội.             

B. các nề nếp, thói quen của cộng đồng.

C. các hành vi, việc làm mẫu mực.             

D. các quan niệm, quan điểm xã hội.

Câu 8. Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh để

A. làm giàu cho gia đình mình.                 

B. vượt lên chính mình.

C. chinh phục thiên nhiên.                       

D. vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Câu 9. Câu tục ngữ nào sau đây nói về sống hòa nhập?

A. Môi hở răng lạnh.                               

B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.                     

D. Ngựa chạy có bầy, Chim bay có bạn.

Câu 10. Truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc ta là

Ayêu nước.                                         

B. uống nước nhớ nguồn.       

C. hiếu học.                                           

D. tôn sư trọng đạo.

Câu 11. Hiện nay, một số hộ nông dân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Là người có lương tâm em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Việc làm này giúp người nông dân mang lại lợi nhuận cao.

B. Việc làm này giúp người nông dân rút ngắn thời gian chăn nuôi.

C. Việc làm này vi phạm đạọ đức và pháp luật.

D. Việc làm này giúp người dân mua được thực phẩm rẻ hơn.

Câu 12. Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo

A. lẽ phải.                                                 

B. nguyên tắc.     

C. tình cảm.                                               

D. từng trường hợp.

Câu 13. Trạng thái cắn rứt lương tâm giúp cho bản thân

A. nhắc nhở mình tốt lên.                           

B. hoàn thiện mình hơn.

C. điều chỉnh hành vi của mình.                   

D. điều chỉnh suy nghĩ của mình.

Câu 14. " Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

A. tình cảm và đạo đức.                             

B. thói quen và trí tuệ.  

C. tài năng và đạo đức.                               

D. tài năng và sở thích.

Câu 15. Bạn B 15 tuổi, rất xinh gái, hiện là học sinh lớp 10/1. Một ngày nọ, bất ngờ B lại nhận được một lá thư tỏ tình của bạn Q trong lớp. Nếu em là B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Phân tích cho bạn Q hiểu không nên yêu quá sớm.    

B. Nhận lời bạn Q để biết tình yêu là gì.

C. Đọc thư trước lớp để Q xấu hổ mà từ bỏ ý định.

D. Báo cho gia đình Q biết về hành động của bạn ấy.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

 Câu 1: (3 điểm) Là công dân em có trách nhiệm như thế nào trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc ? Em hãy nêu những việc làm cụ thể của bản thân để góp phần xây dựng Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Câu 2: (2 điểm) Gia đình là gì? Gia đình có những chức năng nào?

 ----------------------------------- HẾT -----------------------------------


 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

A. TRẮC NGHIỆM

1B 2D 3B 4D 5B 6B 7A 8D 9D 10A
11C 12A 13C 14C 15A

B. TỰ LUẬN:

Câu 1: (3 điểm)

 

Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.

 

 - Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động, có động cơ, mục đích học tập đúng đắn.

0,5

- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh với các biểu hiện lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.

0,5

- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa ph­ương, của đất nư­ớc. Thực hiện tốt mọi chủ tr­ương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước

0,5

- Tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng quê h­ương.

0,5

- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc

0,5

Việc làm cụ thể: Trồng cây, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, quyên góp ủng hộ người nghèo ….

0,5

Câu 2: (2 điểm)

 

- Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

1

- Chức năng của gia đình:

+ Chức năng duy trì nòi giống: ……

+ Chức năng kinh tế: ……

+ Chức năng tổ chức đời sống gia đình: …

+ Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái. ..........

 

0,25

0,25

0,25

0,25

ADVERTISEMENT