logo

Để chỉnh sửa định dạng riêng cho chỉ một phân từ cụ thể phải làm gi?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 166 (Để chỉnh sửa định dạng riêng cho chỉ một phân từ cụ thể phải làm gi?) Bài 7: Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Để chỉnh sửa định dạng riêng cho chỉ một phân từ cụ thể phải làm gi?

Conditional formatting Microsoft Access

Trả lời ngắn gọn: 

Để chỉnh sửa định dạng riêng cho một phần tử cụ thể trong Microsoft Access, các bạn có thể sử dụng tính năng Conditional Formatting trong tab Format trên thanh công cụ để áp dụng các điều kiện và định dạng cho phần tử đó.

Trả lời chi tiết:

Để chỉnh sửa định dạng riêng cho chỉ một phần tử cụ thể trong Microsoft Access các bạn có thể sử dụng tính năng Conditional Formatting (Định dạng có điều kiện). Bằng cách này, bạn có thể định dạng một phần tử dựa trên giá trị của nó hoặc dựa trên một số điều kiện khác. Để sử dụng tính năng này, bạn hãy lựa chọn phần tử cần định dạng và chọn Conditional Formatting trong tab Format trên Ribbon. Tại đây bạn có thể chọn loại định dạng mà bạn muốn áp dụng và cấu hình các điều kiện để áp dụng định dạng đó cho phần tử cụ thể đó.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 01/03/2023 - Cập nhật : 31/07/2023