logo

Cuộc khởi nghĩa Lam sơn và chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo diễn ra từ

Câu hỏi :

Cuộc khởi nghĩa Lam sơn và chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo diễn ra từ:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Cuộc khởi nghĩa Lam sơn và chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo diễn ra từ năm 1418 - 1427.

Cuộc khởi nghĩa Lam sơn và chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo diễn ra từ năm 1418 - 1427. Đây là cuộc khởi nghĩa nhằm đánh bại quân Minh xâm lược và khôi phục nước Đại Việt. Cuối cùng, nhờ sự lãnh đạo của Lê Lợi, chiến tranh kết thúc với việc thành lập lại nước Đại Việt và nhà Hậu Lê ra đời.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023