logo
ADVERTISEMENT

Cơ cấu kinh tế của khu vực II nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

Câu hỏi :

Cơ cấu kinh tế của khu vực II nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Cơ cấu kinh tế các khu vực

Cơ cấu kinh tế của khu vực II nước ta có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

ADVERTISEMENT