logo
ADVERTISEMENT

Chúng ta nên nhìn vào bộ phận nào để thể hiện mình đang lắng nghe, và thể hiện cho đối phương thấy mình rất thân thiện?

Câu hỏi :

Chúng ta nên nhìn vào bộ phận nào để thể hiện mình đang lắng nghe, và thể hiện cho đối phương thấy mình rất thân thiện?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Hãy nhìn vào sự thể hiện bên ngoài của người nói, ta sẽ biết ta đang nghe như thế nào. Hãy nhìn vào người nói để lắng nghe cả những điều không nói. Nếu chỉ ghi nhận thông tin mà người nói cung cấp, bạn sẽ không bao giờ hiểu hết ý họ muốn nói. Để hiểu được 'ngầm ý” trong lời nói của họ bạn phải nhìn vào mắt.

ADVERTISEMENT