logo
ADVERTISEMENT

“Chốn lao xao” trong bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm được hiểu là nơi như thế nào?

Câu hỏi :

“Chốn lao xao” trong bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm được hiểu là nơi như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

“Chốn lao xao” được hiểu là chốn xa hoa, vụ lợi, chạy theo hư vinh, ham danh, ham lợi lợi, tranh dành hãm hại lẫn nhau. Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng cách sống nhàn nhã là rời xa trốn lao xao, không ham chơi, đua đòi, không màng danh lợi.

ADVERTISEMENT