logo

Chi tiết nào không có trong trục khuỷu?

Câu hỏi :

Chi tiết nào không có trong trục khuỷu? 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Chi tiết không có trong trục khuỷu
Trục khuỷu của động cơ bốn xi lanh 

Trục khuỷu là một chi tiết nằm trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền. Nó nhận lực từ thanh truyền rồi tạo ra mô men quay để kéo máy công tác. Ngoài ra trục khuỷu còn có nhiệm vụ là dẫn động cho tất cả các cơ cấu hệ thống để động cơ hoạt động. Cấu tạo trục khuỷu gồm những chi tiết sau: 

+ Cổ khuỷu lắp trên ổ giúp đỡ trên thân máy và là trục quay của trục khuỷu.

+ Chốt khuỷu dùng để lắp đầu to thanh truyền. 

+ Má khuỷu nối giữa chốt khuỷu và cổ khuỷu, trên má khuỷu còn có đối trọng.

+ Đuôi trục khuỷu cấu tạo lắp vớ bánh đà

icon-date
Xuất bản : 25/01/2023 - Cập nhật : 25/01/2023